Usługi

Instalacje automatyki przemysłowej

Systemy recepturowe

W wielu sektorach produkcji przemysłowej osiągnięcie wysokiej jakości końcowego produktu zależy od prawidłowego odmierzenia ilości poszczególnych składników. Często równie ważne jest zachowanie innych parametrów procesu, jak czas mieszania lub podgrzewania, temperatura, prędkość obrotowa mieszadła, czas cyrkulacji i wiele innych. Naważanie recepturowe jest często spotykaną praktyką. Odważanie poszczególnych komponentów może być w pełni automatyczne lub połączone z ręcznym podawaniem części składników. Istotne jest, aby system kontrolował jakość całego procesu, a jednocześnie był przyjazny dla obsługi, dzięki czemu błędy zostaną zminimalizowane. Systemy takie tworzone są przez nas zawsze po uważnym wysłuchaniu klienta.

Automatyka przemysłowa

Sterowanie oraz elektroniczny nadzór nad produkcją to dzisiaj codzienność. Opracowujemy i wykonujemy systemy sterowania od pojedynczych urządzeń takich jak wagi platformowe czy wagi pod zbiornik, po całe linie produkcyjne, często wyposażone w wagi automatyczne porcjujące lub naważające oraz systemy recepturowe. Kontrola pracy linii realizowana jest w oparciu o sterowniki logiczne oraz przemysłowe komputery aplikacyjne. Wykonujemy również systemy nadzorujące parametry środowiskowe w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych zgodnie z wytycznymi GAMP5 dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Przygotowujemy także instalacje w oparciu o urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX.

Serwis

Jako wieloletni producent urządzeń ważących i systemów wagowo-sterujących mamy doświadczenie w zakresie instalacji automatyki przemysłowej, sterowania oraz urządzeń napełniających i pakujących, zwłaszcza rozwiązań opartych na wagach. Od lat zajmujemy się budową i serwisem wag platformowych, wag automatycznych do big bagów oraz wielu innych urządzeniach służących do pomiaru masy. Oferujemy serwis automatyki przemysłowej, nalewarek, wagopakarek i urządzeń pakujących również innych firm. Wykonujemy remonty, modernizacje oraz rozbudowy istniejących instalacji, linii i urządzeń. Przygotowujemy i przeprowadzamy legalizację urządzeń wagowych.